any degenerative disorder resulting from inadequate or faulty nutrition

listen to the pronunciation of any degenerative disorder resulting from inadequate or faulty nutrition
İngilizce - Türkçe

any degenerative disorder resulting from inadequate or faulty nutrition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dystrophy
(Tıp) gelişememe
dystrophy
distrofi

Tom'a 2013 yılında müsküler distrofi tanısı konuldu. - Tom was diagnosed with muscular dystrophy in 2013.

dystrophy
beslenme bozukluğu hastalığı
dystrophy
Adalenin gelişmemesi
dystrophy
(Tıp) Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia
dystrophy
beslenme yetersizliği
dystrophy
{i} beslenme bozukluğu sonucu bozukluk
dystrophy
(Diş Hekimliği) hatalı beslenme sonucu ortaya çıkan bozukluk
İngilizce - İngilizce
dystrophy
any degenerative disorder resulting from inadequate or faulty nutrition

  Heceleme

  a·ny de·gen·e·ra·tive dis·or·der resulting from in·ad·e·quate or faul·ty nu·tri·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  eni dîcenırıtîv dîsôrdır rizʌltîng fırm înädıkwıt ır fôlti nutrîşın

  Telaffuz

  /ˈenē dəˈʤenərətəv dəsˈôrdər rēˈzəltəɴɢ fərm ənˈadəkwət ər ˈfôltē no͞oˈtrəsʜən/ /ˈɛniː dɪˈʤɛnɜrətɪv dɪsˈɔːrdɜr riːˈzʌltɪŋ fɜrm ɪnˈædəkwət ɜr ˈfɔːltiː nuːˈtrɪʃən/

  Günün kelimesi

  agrestic