anatomisi

listen to the pronunciation of anatomisi
Türkçe - İngilizce
anatomy
anatomi
animals
Anatomi
(Tıp) somatotomy
Anatomi
(Tıp) system
anatomi
science which deals with the structure of organisms humans
anatomi
etc
anatomi
anatomy

Every student of biology, anatomy, anthropology, ethnology or psychology is familiar with these facts. - Her biyoloji, anatomi, antropoloji, etnoloji ya da psikoloji öğrencisi bu gerçeklere aşinadır.

Mary is an expert in anatomy and knows every bone in the human body. - Mary bir anatomi uzmanıdır ve insan vücudundaki her kemiği bilir.

bitki anatomisi
phytotomy
bitki anatomisi
(Biyoloji) anatomy of plants
bitki anatomisi
plant anatomy
bölge anatomisi
topography
hayvan anatomisi
zootomy
kalp anatomisi
(Tıp) cardiac anatomy
organ anatomisi
visceral anatomy
sinir sistemi anatomisi
(Anatomi) neuroanatomy
veteriner anatomisi
(Tıp) veterinary anatomy
Türkçe - Türkçe

anatomisi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ANATOMİ
(Osmanlı Dönemi) Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür
Anatomi
teşrih
anatomi
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
anatomi
Gövde yapısı
anatomi
Resim ve heykelde vücut yapısı
anatomi
insan, hayvan ve bitkilerin yapısını inceleyen bilim dalı
anatomi
Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı
anatomi
insan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim
anatomi
Beden yapısı, gövde yapısı
anatomisi