the act or art of dissecting organized bodies with reference to their structure

listen to the pronunciation of the act or art of dissecting organized bodies with reference to their structure
İngilizce - Türkçe

the act or art of dissecting organized bodies with reference to their structure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

anatomy
yapıbilim
anatomy
{i} anatomik yapı
anatomy
{i} anatomi; gövde yapısı; gövdebilim
anatomy
{i} anatomi

Dan temel anatomi derslerine bile girmedi. - Dan didn't even take basic anatomy classes.

Öğretmenler öğrencilere anatomisini öğretmek için kurbağaları keserler. - Teachers dissect frogs to teach students their anatomy.

anatomy
inceden inceye tetkik
anatomy
{i} vücut yapısı
anatomy
teşrih edilecek şey
anatomy
{i} inceleme
anatomy
{i} analiz
anatomy
iskelet
anatomy
hayvan yapısı
İngilizce - İngilizce
{n} anatomy
the act or art of dissecting organized bodies with reference to their structure

  Heceleme

  the act or art of dissecting or·gan·ized bod·ies with re·fer·ence to their struc·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ır ärt ıv daysektîng ôrgınayzd bädiz wîdh refrıns tı dher strʌkçır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt ər ˈärt əv dīˈsektəɴɢ ˈôrgəˌnīzd ˈbädēz wəᴛʜ ˈrefrəns tə ˈᴛʜer ˈstrəkʧər/ /ðiː ˈækt ɜr ˈɑːrt əv daɪˈsɛktɪŋ ˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈbɑːdiːz wɪð ˈrɛfrəns tə ˈðɛr ˈstrʌkʧɜr/

  Günün kelimesi

  eschatology