analogous, alike, equal, similar

listen to the pronunciation of analogous, alike, equal, similar
İngilizce - Türkçe
Benzer, benzer eşit benzer
homologous
benzeş
homologous
benzeyiş
homologous
eşitlik
homologous
müsavi
homologous
benzeşik
homologous
homolog
homologous
(Tıp) Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen
homologous
(Diş Hekimliği) aynı veya çakışan yapı veya pozisyonda olup, fonksiyonunun benzer olması gerekmeyen
homologous
{s} türdeş
homologous
{s} benzer
İngilizce - İngilizce
{s} homologous
analogous, alike, equal, similar