an organization of boys founded in 1908, by sir r

listen to the pronunciation of an organization of boys founded in 1908, by sir r
İngilizce - Türkçe

an organization of boys founded in 1908, by sir r teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

boy scout
izci

Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin. - You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout.

Tom bir erkek izci değil. - Tom isn't a boy scout.

boy scout
erkek izci

Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin. - You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout.

Tom bir erkek izci değildir. - Tom wasn't a boy scout.

İngilizce - İngilizce
boy scout
an organization of boys founded in 1908, by sir r