an irritating person; a fool

listen to the pronunciation of an irritating person; a fool
İngilizce - Türkçe

an irritating person; a fool teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fart
{f} osurmak
fart
{i} osuruk

Neden insanlar kendi osuruklarını koklamayı sever? - Why do people like to smell their own farts?

Tom'un osurukları her zaman patates gibi kokar. - Tom's farts always smell like potatoes.

fart
gaz çıkarmak
fart
(Tıp) Yellenmek, osurmak
fart
kaba yellenme
fart
i., kaba osuruk. f. osurmak
fart
(Tıp) Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma)
fart
{f} gaz yapmak
fart
{i} yellenme
fart
osur

Küçük Johnny sınıfta osurdu. - Little Johnny farts in the classroom.

Ne sıklıkla osurursun? - How frequently do you fart?

İngilizce - İngilizce
fart
an irritating person; a fool