an imitation, usually connotation is one of lesser quality

listen to the pronunciation of an imitation, usually connotation is one of lesser quality
İngilizce - Türkçe

an imitation, usually connotation is one of lesser quality teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mock
{i} taklit

O beni taklit etmeye devam etti. - He continued to mock me.

Taklit aptalların yiyeceğidir. - Mockery is the food of fools.

mock
{i} alay

Çocuk, korkak olduğu için, arkadaşıyla alay etti. - The boy mocked his friend for being a coward.

O moda kölelerinin yüzeyselliği ile alay ediyordu. - She was mocking the superficiality of fashion slaves.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
İngilizce - İngilizce
mock
an imitation, usually connotation is one of lesser quality