an heaping up, heap, increase

listen to the pronunciation of an heaping up, heap, increase
İngilizce - Türkçe

an heaping up, heap, increase teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

accumulation
{i} birikinti
accumulation
{i} birikim

Bir bulut gökyüzünde su buharının bir birikimidir. - A cloud is an accumulation of water vapour in the sky.

accumulation
(Ticaret) sermaye birikimi
accumulation
toplanma
accumulation
yığma
accumulation
yığılma
accumulation
biriktirme
accumulation
toplama
accumulation
(Mukavele) birikme, toplanma
accumulation
(Tıp) Üstüste verilen ilaçların birikmesi
accumulation
{i} yığın
accumulation
biriktirilip sermayeye eklenen faiz
accumulation
biriktirilmiş veya toplanmış şeyler
accumulation
(Tıp) Biriken
accumulation
{i} birikim, birikme
accumulation
(Tekstil) 1. biriktirme (toplama) 2. teksif etme 3. yığmak (biriktirmek, depolamak, kümelemek, toplamak, depo etmek)
İngilizce - İngilizce
{n} accumulation
an heaping up, heap, increase