an event or action which decides the outcome of a contested matter

listen to the pronunciation of an event or action which decides the outcome of a contested matter
İngilizce - Türkçe

an event or action which decides the outcome of a contested matter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

decider
son maç
decider
kesin sonuç
decider
{i} final
decider
{i} sonucu belirleyen karşılaşma
decider
{i} karar
İngilizce - İngilizce
decider
an event or action which decides the outcome of a contested matter

  Heceleme

  an e·vent or ac·tion which decides the out·come of a contested mat·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ivent ır äkşın hwîç dîsaydz dhi autkʌm ıv ı kıntestıd mätır

  Telaffuz

  /ən ēˈvent ər ˈaksʜən ˈhwəʧ dəˈsīdz ᴛʜē ˈoutˌkəm əv ə kənˈtestəd ˈmatər/ /ən iːˈvɛnt ɜr ˈækʃən ˈhwɪʧ dɪˈsaɪdz ðiː ˈaʊtˌkʌm əv ə kənˈtɛstəd ˈmætɜr/