an error in a software program or computer system that causes a malfunction

listen to the pronunciation of an error in a software program or computer system that causes a malfunction
İngilizce - Türkçe

an error in a software program or computer system that causes a malfunction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bug
(Askeri) HATA, YANLIŞ, AŞILANMAK, FİKRE MÜPTELA OLMAK
bug
{f} kızdırmak
bug
(Hayvan Bilim, Zooloji) yarımkanatlı böcek
bug
(deyim) sinirlerini ayağa kaldırmak
bug
(Bilgisayar) yazılım hatası
bug
canını sıkmak
bug
çapar
bug
uyuz etmek
bug
aptalca ya da geçici heves
bug
hata

Biz milenyum hatası için zaten hazırdık. - We've already prepared for the millennium bug.

Bu hatayı düzeltmeye çalışıyoruz. - We are working to fix this bug.

bug
hata ya da güçlük
bug
mikrop
bug
arıza

Programcı arızayı düzeltti. - The programmer fixed the bug.

bug
dili mikrop
bug
hata,v.o_h.durmadan rahatsız et+e.gizli mikrofon y
bug
{i} merak
bug
dili kusur
bug
{i} dinleme cihazı

Onun bir dinleme cihazı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bu yazılım doğru olarak çalışmıyor. - I don't know if it's a bug or not, but this software doesn't work correctly.

bug
{i} (Bilgisayar) hata, arıza
bug
{i} mikrop, virüs
İngilizce - İngilizce
bug
an error in a software program or computer system that causes a malfunction

  Heceleme

  an er·ror in a soft·ware pro·gram or com·put·er sys·tem that causes a mal·func·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın erır în ı sôftwer prōgräm ır kımpyutır sîstım dhıt kôzîz ı mälfʌngkşın

  Telaffuz

  /ən ˈerər ən ə ˈsôftˌwer ˈprōˌgram ər kəmˈpyo͞otər ˈsəstəm ᴛʜət ˈkôzəz ə malˈfəɴɢksʜən/ /ən ˈɛrɜr ɪn ə ˈsɔːftˌwɛr ˈproʊˌɡræm ɜr kəmˈpjuːtɜr ˈsɪstəm ðət ˈkɔːzɪz ə mælˈfʌŋkʃən/

  Günün kelimesi

  flux