mikrop

listen to the pronunciation of mikrop
Türkçe - İngilizce
germ

This chemical will prevent germs from breeding. - Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.

To the best of my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding. - Bildiğim kadarıyla, bu kimyasal mikropların üremesini engelleyecek.

microbe

You boil water to kill all the microbes in it. - Ondaki tüm mikropları öldürmek için suyu kaynatıyorsun.

Sentences on Tatoeba are like microbes. There are useful ones, but there are also harmful ones. - Tatoeba'daki cümleler mikroplar gibi. Faydalı olanlar var fakat aynı zamanda zararlı olanlar da var.

germinal
(Argo) son of a bitch
contaminate
bastard
blasto-
germ, disease germ
(Konuşma Dili) evil person, a bad lot, viper, perfidious worm
microorganism
microbe; germ, bug; bastard, son of a bitch
microorganism, microbe
bug
hellion
blasto
mikrop kapma
infection
mikrop kapmak
fester
mikrop kuluçka devresi
(Biyoloji) latent period
mikrop savaşı
(Biyoloji) biological warfare
mikrop sayımı
(Tıp) microbial count
mikrop üremesi
(Tıp) microbial growth
mikrop kapma
Micro catchment
mikrop izolatı
(Tıp) microbial isolate
mikrop kapmak
to fester
mikrop karşıtlığı
(Tıp) microbial antagonism
mikrop kültürü
(Tıp) microbial culture
mikrop kırıcı lamba
(Aydınlatma) germicidal lamp
mikrop kırıcı ışınım
(Aydınlatma) germicidal radiation
mikrop sınır testi
(Tıp) microbial limit test
mikrop taşıyıcısı
germ carrier
mikrop tutucu filtre
(Tıp) microbial retentive filters
mikrop tutulma testi
(Tıp) microbial retention testing
mikrop öldürmek amacıyla yıkama
douche
mikrop öldürücü
germicidal
mikrop öldürücü
germicide
mikrop öldürücü
disinfector
mikrop öldürücü
microbicide
mikrop öldürücü
disinfectant
mikrop öldürücü ilaç
germicide
mikrop öldürücülük
(Tıp) antisepsis
mikroplar
(Biyoloji) microbes

What's the difference between microbes and bacteria? - Mikroplar ve bakteriler arasındaki fark nedir?

Sentences on Tatoeba are like microbes. There are useful ones, but there are also harmful ones. - Tatoeba'daki cümleler mikroplar gibi. Faydalı olanlar var fakat aynı zamanda zararlı olanlar da var.

öldürücü (mikrop/zehir vb)
virulent
mikroplar
germs
zehirlenmeye neden olan mikrop
salmonella
Türkçe - Türkçe
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse
mikrop