an engine with a combustion chamber resembling a wedge in shape

listen to the pronunciation of an engine with a combustion chamber resembling a wedge in shape
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
wedge
an engine with a combustion chamber resembling a wedge in shape

  Heceleme

  an en·gine with a com·bus·tion cham·ber resembling a wedge in shape

  Türkçe nasıl söylenir

  ın encın wîdh ı kımbʌsçın çeymbır rizemblîng ı wec în şeyp

  Telaffuz

  /ən ˈenʤən wəᴛʜ ə kəmˈbəsʧən ˈʧāmbər rēˈzembləɴɢ ə ˈweʤ ən ˈsʜāp/ /ən ˈɛnʤən wɪð ə kəmˈbʌsʧən ˈʧeɪmbɜr riːˈzɛmblɪŋ ə ˈwɛʤ ɪn ˈʃeɪp/

  Günün kelimesi

  luxuriant