an encryption

listen to the pronunciation of an encryption
İngilizce - Türkçe

an encryption teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cipher
(Bilgisayar) şifreleme
encryption
(Askeri) kriptolama
cipher
şifre

Tom bir şifre içinde gizli notlar yazıyordu. - Tom was writing cryptic notes in a cipher

Bilgi şifreli verilebilir. - the information may be given in cipher.

cipher
sıfır
cipher
{i} hiç olan şey
cipher
şifreli olarak yazmak
cipher
{f} aritmetik yapmak
cipher
{i} solda sıfır, hiç
cipher
{i} parola
cipher
{i} (nüfuz açısından) önemsiz biri
cipher
şifre,şifrele
cipher
devamll ses çıkarmak
cipher
(Askeri) ŞİFRE: İhtiyari olarak alınmış remizlerin veya remiz gruplarının, nizami boyda açık metin birimlerini genel olarak tek harfleri gösterdiği veyaaçık metin birimlerinin yeniden tertiplendiği yada her ikisinin bazı kararlaştırılmış kurallara göre birlikte uygulandığı kripto sistemi. Ayrıca bak. "crypto-system"
cipher
(isim) sıfır, günümüz rakamları, arap rakamları; önemsiz kimse, hiç olan şey; şifre, anahtar; parola, monogram
cipher
{f} şifre ile yazmak
cipher
önemsiz şey veya kimse
cipher
şifre/piyon/rakam/sıfır
cipher
{i} günümüz rakamları
cipher
{i} anahtar
encryption
şifreleme

Şifreleme teknolojisi onun oldukça güvenilir olduğu noktaya göre gelişti. - Encryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.

encryption
İnternet Üzerinde Transfer edilen Bilgilerin Üçüncü şahıslar tarafından okunmasını engellemek amacıyla şifrelenmesi
İngilizce - İngilizce
cipher
encryption
The process of obscuring information to make it unreadable without special knowledge, key files, and/or passwords
encryption
{i} coding, ciphering; conversion of data into cipher (Computers)
encryption
In cryptography, encryption is the process of obscuring information to make it unreadable without special knowledge, key files, and/or passwords
an encryption