an ardent wish, a full pronunciation

listen to the pronunciation of an ardent wish, a full pronunciation
İngilizce - Türkçe

an ardent wish, a full pronunciation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aspiration
{i} istek
aspiration
{i} can atma
aspiration
(Dilbilim) üfleme
aspiration
(Askeri) havalandırma
aspiration
tutku
aspiration
{i} nefes alma
aspiration
{i} arzu
aspiration
{i} emme
aspiration
{i} (uzun zamandır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. Amacı ünlü olmaktı
aspiration
{i} soluma
aspiration
(İnşaat) hava emme
aspiration
"h" harfini telâffuz
aspiration
aspirasyon,istek
aspiration
yüksek bir gaye edinme
aspiration
(Tıp) Hava veya sıvıların emilmesi, aspirasyon
aspiration
{i} özlem

Onun iç dekaratör olma özlemleri var. - She has aspirations to become an interior decorator.

Hayatın özlemleri çocukların kılığında gelir. - Life's aspirations come in the guise of children.

aspiration
nefes alıp verme
aspiration
{i} soluklu okuma
İngilizce - İngilizce
{n} aspiration
an ardent wish, a full pronunciation