an answer; a response

listen to the pronunciation of an answer; a response
İngilizce - Türkçe

an answer; a response teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respond
yanıtlamak
respond
yanıt vermek

Onlar krize yanıt vermek için para sıkıntısı çekiyorlar. - They are short of money to respond to the crisis.

Bazen en iyi yanıt, kendinizi yanıt vermekten uzak tutmaktır. - Sometimes, the best response is to restrain yourself from responding.

respond
{f} karşılık vermek

Karşılık vermek için rahatsız olma. - Don't bother to respond.

respond
{f} (to) (-e) tepki göstermek
respond
savunan kimse
respond
tepki göstermek
respond
geri cevaplamak
respond
karşılamak
respond
yanıtla

EVET işareti vererek yanıtladı. - He responded by giving the OK gesture.

Bir karşılama konuşmasını yanıtladı. - He responded to a speech of welcome.

respond
(by/with ile) ile karşılık vermek
respond
İlaca tepki vermek, iyileşme belirtisi göstermek

Tom responded to the medicine so well that she was better in two days.

respond
Kitabı Mukaddes okunduktan sonra cevap yerine söylenilen sözler
respond
bir kemerin ağırlığını karşılamak amacı ile duvar içine konan yarım direk veya sütun
respond
{f} ses vermek (motor)
respond
{f} cevap yazmak
respond
{f} cevap vermek, yanıt vermek; to -i cevaplamak/yanıtlamak
respond
(Mukavele) yanıtlamak, cevap vermek
respond
{f} etkilenmek
respond
ile karşılık vermek
İngilizce - İngilizce
respond
an answer; a response