an algorithm that creates a message digest for authentication

listen to the pronunciation of an algorithm that creates a message digest for authentication
İngilizce - İngilizce
hash
an algorithm that creates a message digest for authentication

  Heceleme

  an al·go·rithm that creates a mes·sage di·gest for au·then·ti·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın älgırîdhım dhıt krieyts ı mesıc daycest fôr ôthentıkeyşın

  Telaffuz

  /ən ˈalgərˌəᴛʜəm ᴛʜət krēˈāts ə ˈmesəʤ dīˈʤest ˈfôr ôˌᴛʜentəˈkāsʜən/ /ən ˈælɡɜrˌɪðəm ðət kriːˈeɪts ə ˈmɛsəʤ daɪˈʤɛst ˈfɔːr ɔːˌθɛntəˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  hoi polloi