an agent for another, deputy, substitute

listen to the pronunciation of an agent for another, deputy, substitute
İngilizce - Türkçe

an agent for another, deputy, substitute teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

factor
etmen

Onlar burada bir fabrika inşa etmenin çok pahalı olacağını düşündü. - They thought it would be too expensive to build a factory here.

O kesinlikle bir etmendir. - That's certainly a factor.

factor
(Tıp) Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen
factor
emsal
factor
(Ticaret) ticari temsilci
factor
finansör üretimde
factor
kahya
factor
(Ticaret) üretim finansörü
factor
Çarpanlarına ayırmak
factor
{i} eleman
factor
(İnşaat) etken, faktör
factor
(isim) faktör, değişken, etmen, öğe, eleman, etken, kalıtımsal özellik taşıyan gen, aracı kuruluş, finansör (üretimde), kâhya [İsk.], çarpan, katsayı, tambölen
factor
komisyon alarak satış yapan kimse
factor
{i} aracı kuruluş
factor
etken,unsur
factor
çarpanlara ayır
factor
{i} değişken
factor
{i} çarpan
factor
{i} katsayı
factor
bir firmaya borç para veren kimse
İngilizce - İngilizce
{n} factor
an agent for another, deputy, substitute