an adherent to a party or faction

listen to the pronunciation of an adherent to a party or faction
İngilizce - Türkçe

an adherent to a party or faction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

partisan
{s} taraflı
partisan
partizan

Bisiklet yolunun partizan politikasıyla ne ilgisi var? - What does a bike path have to do with partisan politics?

Birçok partizanlar o savaşta öldü. - Many partisans died in that battle.

partisan
çeteci
partisan
yandaş
partisan
{i} baltalı kargı
partisan
{s} parti taraftarı olan
partisan
{i} partizan, tarafgir
partisan
{i} taraftar
partisan
{i} ask. gerillacı, partizan
partisan
{i} gerilla
İngilizce - İngilizce
partisan
an adherent to a party or faction

  Heceleme

  an ad·her·ent to a par·ty or fac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ıdhîrınt tı ı pärti ır fäkşın

  Telaffuz

  /ən ədˈhərənt tə ə ˈpärtē ər ˈfaksʜən/ /ən ədˈhɪrənt tə ə ˈpɑːrtiː ɜr ˈfækʃən/

  Günün kelimesi

  spoonerism