amniotic

listen to the pronunciation of amniotic
İngilizce - Türkçe
amniyotik

Bebekler anne rahminde amniyotik sıvının içinde büyürler. - Babies grow up inside the amniotic fluid in the womb.

Onlar amniyotik sıvının aşağı yukarı deniz suyu ile aynı bileşime sahip olduğunu söylüyorlar. - They say amniotic fluid has roughly the same composition as sea water.

meşime ile ilgili
amniotic fluid
meşime içindeki sıvı
amniotic sac
meşime boşluğu
amniotic sac
amniyon kesesi
amniotic fluid
amniyotik sıvı
amniotic sac
amnion sıvısı
amniotic fluid embolism
(Tıp) Amnion kesesindeki sıvının anaya ait kan dolaşımına geçerek onun akciğerlerde vieya beyninde amboliler yapması
amniotic fluid infusion
(Tıp) Amnios sıvısının anne dolaşımına karışması
amnionic
amniyotik
İngilizce - İngilizce
of or related to the amnion or characterized by developing an amnion; "amniotic membrane"
Of or pertaining to the amnion; characterized by an amnion; as, the amniotic fluid; the amniotic sac
{s} of or pertaining to the membrane surrounding an embryo (Anatomy, Zoology)
of or related to the amnion or characterized by developing an amnion; "amniotic membrane
Pertaining to the amnion
amnionic
amniotic fluid
: In placental mammals, a fluid contained within the amnion membrane that surrounds a developing embryo or fetus
amniotic fluid embolism
A complication of pregnancy characterized by movement of amniotic fluid past the placenta
amniotic fluid embolisms
plural form of amniotic fluid embolism
amniotic sac
The sac in which the foetus develops in mammals, reptiles and birds
amniotic cavity
the fluid-filled cavity that surrounds the developing embryo
amniotic fluid
A fluid in the embryonic sac which protects the developing fetus
amniotic fluid
liquid that surrounds unborn child within the membranes inside the uterus
amniotic fluid
The water surrounding a developing baby
amniotic fluid
liquid-like substance filling the membranous sac that surrounds a fetus in the womb
amniotic fluid
the serous fluid in which the embryo is suspended inside the amnion; "before a woman gives birth her waters break
amniotic fluid
The fluid that surrounds the fetus
amniotic fluid
the fluid which surrounds the baby in the uterus
amniotic fluid
The liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb
amniotic fluid
fluid contained in a sac within the uterus that surrounds and protects the fetus during its development
amniotic fluid
Liquid that surrounds the fetus during pregnancy
amniotic fluid
The fluid surrounding the developing fetus that is found within the amniotic sac contained in the mother's womb
amniotic fluid
the serous fluid in which the embryo is suspended inside the amnion; "before a woman gives birth her waters break"
extra-amniotic
Between the amnion and endometrium
amniotic

  Heceleme

  am·ni·ot·ic

  Türkçe nasıl söylenir

  ämniôtîk

  Telaffuz

  /ˈamnēôtək/ /ˈæmniːɔːtɪk/

  Etimoloji

  [ 'am-nE-"än, -&n ] (noun.) 1667. New Latin, from Greek, caul, from amnos lamb; more at YEAN.

  Günün kelimesi

  spall