the liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb

listen to the pronunciation of the liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb
İngilizce - Türkçe

the liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amniotic fluid
meşime içindeki sıvı
amniotic fluid
amniyotik sıvı
İngilizce - İngilizce
amniotic fluid
the liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb

  Heceleme

  the liq·uid that surrounds and cushions the fe·tus in its mother's womb

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi lîkwıd dhıt sıraundz ınd kûşınz dhi fitıs în îts mʌdhırz wum

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈləkwəd ᴛʜət sərˈoundz ənd ˈko͝osʜənz ᴛʜē ˈfētəs ən əts ˈməᴛʜərz ˈwo͞om/ /ðiː ˈlɪkwəd ðət sɜrˈaʊndz ənd ˈkʊʃənz ðiː ˈfiːtəs ɪn ɪts ˈmʌðɜrz ˈwuːm/

  Günün kelimesi

  joggle