americana, which produces the common hazelnut, and c

listen to the pronunciation of americana, which produces the common hazelnut, and c
İngilizce - Türkçe

americana, which produces the common hazelnut, and c teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hazel
fındık

Tom sincabına Fındık adını verdi, çünkü fındığı seviyor. - Tom named his squirrel Hazelnut, because it likes hazelnuts.

Sincap gözlerini kapattı ve fındıkları saymaya başladı. - The squirrel closed its eyes and began to count hazelnuts.

hazel
fındık ağacı
hazel
ela

Sen böyle güzel ela gözlerin var. - You have such beautiful, hazel eyes.

Porsuk bir sürü tavşan ve kayın tavuğu, ela keklik, küçük kemirgenler yakalar. - Wolverine catches a lot of hares and black grouses, hazel grouses, small rodents.

hazel
Elâ göz rengi
hazel
Fındık ağacının kerestesi
hazel
Sarıya çalan kestane rengi
hazel
Fındık ağacı, (botanik) Corylus
hazel
{i} elâ

Porsuk bir sürü tavşan ve kayın tavuğu, ela keklik, küçük kemirgenler yakalar. - Wolverine catches a lot of hares and black grouses, hazel grouses, small rodents.

Sen böyle güzel ela gözlerin var. - You have such beautiful, hazel eyes.

hazel
bu ağacın kerestesi
hazel
{i} açık kestane rengi
hazel
{i} kestane rengi
hazel
{s} ela (göz)
hazel
açık kahverengi
hazel
fmdık ağaca ait
hazel
elâ hazelnut fındık
İngilizce - İngilizce
hazel
americana, which produces the common hazelnut, and c