alternative capitalization of a to z

listen to the pronunciation of alternative capitalization of a to z
İngilizce - İngilizce
a to z
alternative capitalization of a to z

  Heceleme

  al·ter·na·tive cap·i·tal·i·za·tion of a to z

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv käpîtılîzeyşın ıv ı tı zi

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˌkapətələˈzāsʜən əv ə tə ˈzē/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˌkæpɪtəlɪˈzeɪʃən əv ə tə ˈziː/

  Günün kelimesi

  peccable