allowed, granted, let in, received

listen to the pronunciation of allowed, granted, let in, received
İngilizce - Türkçe

allowed, granted, let in, received teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

admitted
(Kanun) ikrar edilmiş
admitted
kabul edilen

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilen 31'inci eyaletti. - California was the 31st state admitted to the United States.

admitted
{f} kabul et

Tom kırmızı şarabı döktüğünü kabul etti. - Tom admitted to spilling the red wine.

Tom hatasını kabul etti. - Tom admitted his mistake.

admitted
kabul etti

Tom Mary'nin söylediğinin doğru olduğunu kabul etti. - Tom admitted that what Mary said was true.

Tom Mary'yi öldürdüğünü kabul etti. - Tom admitted that he murdered Mary.

admitted
{s} kabul edilmiş
admitted
admit içeri al/itiraf et
admitted
{s} herkesçe bilinen

Çocuklar herkesçe bilinen değil. - Children are not admitted.

İngilizce - İngilizce
{a} admitted
allowed, granted, let in, received