all the work of extinguishing or confining a fire beginning with its discovery

listen to the pronunciation of all the work of extinguishing or confining a fire beginning with its discovery
İngilizce - Türkçe

all the work of extinguishing or confining a fire beginning with its discovery teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suppression
{i} baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

suppression
zulüm
suppression
(Dilbilim) dışlama
suppression
bastın
suppression
zapt etme
suppression
{i} tutma
suppression
{i} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklama
suppression
{i} gizleme
suppression
{i} gizli tutma
suppression
{i} bastırma, durdurma; yok etme
suppression
{i} durdurma
suppression
{i} önleme
suppression
{i} kesme
suppression
(Biyoloji) supresyon
suppression
{i} bastırma
suppression
{i} ruhb. (bilinçli olarak) (duyguyu/isteği)
suppression
örtbas etme/bastırma
İngilizce - İngilizce
suppression
all the work of extinguishing or confining a fire beginning with its discovery

  Heceleme

  all the work of extinguishing or con·fin·ing a fire be·gin·ning with its dis·co·ve·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl dhi wırk ıv îkstînggwîşîng ır kınfaynîng ı fayr bîgînîng wîdh îts dîskʌvri

  Telaffuz

  /ˈôl ᴛʜē ˈwərk əv əkˈstəɴɢgwəsʜəɴɢ ər kənˈfīnəɴɢ ə ˈfīr bəˈgənəɴɢ wəᴛʜ əts dəˈskəvrē/ /ˈɔːl ðiː ˈwɜrk əv ɪkˈstɪŋɡwɪʃɪŋ ɜr kənˈfaɪnɪŋ ə ˈfaɪr bɪˈɡɪnɪŋ wɪð ɪts dɪˈskʌvriː/