alert, awake

listen to the pronunciation of alert, awake
İngilizce - Türkçe

alert, awake teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conscious
bilinçli

Güçlükle nefes alıyordu ama o bilinçliydi. - He was breathing with difficulty, but he was conscious.

Bir insan, bilinçli bir varlıktır. - A human is a conscious being.

conscious
{s} kasti
conscious
ayık
conscious
şuuru yerinde
conscious
kasıtlı
conscious
(Tıp) şuur

Tom yeniden şuur kazanmadı. - Tom hasn't regained consciousness.

conscious
bilincinde

Onun varlığının bilincinde değildim. - I was not conscious of his presence.

Kendim onun bilincinde değildim, fakat onun başarısını kıskanıyor olabilirim. - I myself was not conscious of it, but I may have been jealous of his success.

conscious
farkında

Beni izleyen birinin farkında değildim. - I wasn't conscious of anyone watching me.

Onun varlığının farkındaydı. - He was conscious of her presence.

conscious
kendinde
awake, attentive; alert, on guard
uyanık, dikkatli, uyanık, tetikte
conscious
vukuflu
conscious
{s} kastiyle
conscious
bilinçle

Belgesel, yoksulların durumu hakkında bilinçlendirmek demektir. - The documentary is meant to raise consciousness about the plight of the poor.

conscious
{s} bilinciyle
conscious
(sıfat) bilinçli, farkında, kasti, uyanık, bilinciyle, kastiyle; inançlı
conscious
{s} farkında olan
conscious
{s} uyanık
conscious
şuurla
İngilizce - İngilizce
conscious
alert, awake