aksatmak

listen to the pronunciation of aksatmak
Türkçe - İngilizce
hinder
hamper
hamstring
limp
to hamper, hinder, disrupt, delay, or impede
make limp
paralyse
paralyze
disturb
to cause (someone, an animal, a leg) to limp
cast a damp over
to hinder, to hamper, to paralyse, to delay
disrupt
throw back
aksa
limp

Why are you walking with a limp? - Neden aksayarak yürüyorsun?

Tom shouldn't make fun of Mary's limp. - Tom Mary'nin aksamasıyla alay etmemeli.

aksatma
failure
aksatma
{i} damp
borcunu aksatmak
default on a debt
Türkçe - Türkçe
Aksamasına yol açmak, bir işi gereği gibi yürütmemek
Aksa
Mescid-i Aksa (Arapça: المسجد الأقصى), İslam dinine inananlarca kutsal sayılan mekanlardan biri. Diğer adı Haremüşşerif (Al-Haram al-Qudsi al-Sharif). Mescid-i Aksa, Kudüs şehrinde bulunan Müslümanların ilk kıblesidir. Türkçe'de "En Uzaktaki Cami" anlamına gelir. "Beyt-i Makdis" veya "Beyt-i Mukaddes" adı da verilir. Yapımına Davud tarafından başlatıldığı ve oğlu Süleyman tarafından tamamlandığı rivayet edilir. Mescid-i Haram'dan sonra yapılan eski mescidlerdendir
AKSA
(Osmanlı Dönemi) En uzak. En son. Kusvâ. Nihayet. Irak
AKSA
(Hukuk) Son, enson, uzak
aksatma
Aksatmak işi
aksatmak