akma sınırı

listen to the pronunciation of akma sınırı
Türkçe - İngilizce
yield
yielding point, yield point
(Gıda) yield stress
(Gıda,Teknik) yield point
yielding point
flow limit
Türkçe - Türkçe
Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti
akma sınırı