akla yatkın

listen to the pronunciation of akla yatkın
Türkçe - İngilizce
advisable
rational
sober
reasonable
rational, advisable, plausible
probable
earthly
sane
(Politika, Siyaset) feasible
plausible

Nothing else would be plausible. - Başka hiçbir şey akla yatkın olmazdı.

Sami had a plausible alibi. - Sami'nin akla yatkın bir mazereti vardı.

conceivable
possible
legitimate
akla yatkın hale getirme
rationalization
akla yatkın olmama
inadvisability
akla yatkın olmama
flimsiness
akla yatkın