akıllıca

listen to the pronunciation of akıllıca
Türkçe - İngilizce
wisely

You must act more wisely. - Daha akıllıca hareket etmelisin.

If wisely used, money can do much. - Akıllıca kullanılırsa, para çok işe yarar.

sensible
sane
intelligently
intelligently, wisely, cleverly
smart, intelligent
shrewd
judicious

Most of the women credit card holders are judicious in using their cards. - Kadın kredi kartı sahiplerinin çoğu, kartlarını akıllıca kullanır.

sagacious
cleverly
no nonsense
wisely, cleverly; wise, reasonable
reasonable
politic
philosophic
shrewdest
wise

You must act more wisely. - Daha akıllıca hareket etmelisin.

If wisely used, money can do much. - Akıllıca kullanılırsa, para çok işe yarar.

advisedly
clever of
nononsense
judiciously
discreet
astutely
daha akıllıca davranmak
outsmart
Türkçe - Türkçe
Akla yakın, doğru, makul
Akla yakın, doğru olarak
kiyaset
akilane
alemiyane
akıllıca