ajanlar

listen to the pronunciation of ajanlar
Türkçe - İngilizce
spies
ajan
agent

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

The tax agent allowed the deduction. - Vergi ajanı indirime izin verdi.

ajan
{i} spy

Do you really think Tom is a spy? - Tom'un bir ajan olduğunu gerçekten düşünüyor musun?

Watch out! A police spy is snooping around. - Dikkat et! Bir polis ajan etrafı gözetliyor.

ajan
operative
ajan
agent of
ajan
intelligencer
ajan
{i} infiltrator
ajan
secret agent

Tom is a secret agent. - Tom gizli bir ajandır.

ajan
{i} gumshoe
ajan
{i} spook
ajan
mole
ajan
{i} courier
ajan
agent, representative
ajan
spook (Slang)
ajan
agent, secret agent " casus; agent, representative" temsilci
ajan
secret agent, spy
emboli yapan ajanlar
(Tıp) embolizing agents
muhbirler ve ajanlar vasıtasıyla sızma
(Hukuk) infiltration by agents and informers
otonom ajanlar
(Tıp) autonomic agents
provokatör ajanlar
agents provocateurs
tehlikeli kimyasal ajanlar
(Politika, Siyaset) hazardous chemical agent
tric ajanlar
(Tıp) tric agents
Türkçe - Türkçe

ajanlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AJAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir şahsın, bir şirketin veya bir devletin bazı işlerini gören kimse
AJAN
(Osmanlı Dönemi) Gizli vazifeli olan kişi
ajan
Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci
ajan
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
ajan
Gizli görevli
ajanlar