ajanda

listen to the pronunciation of ajanda
Türkçe - İngilizce
(Ticaret) memo book
engagement book
diary (in which one notes future engagements)
daily calendar
diary
itineraries
daybook
ajan
agent

Tom is a former CIA agent. - Tom eski bir CIA ajanı.

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

ajanda tutmak
keep agenda
ajan
{i} spy

The spy was very furtive as he stole the keys from the guard. - Ajan bekçiden anahtarları çalarken çok sinsiydi.

If you were a spy trying to pass as a native speaker and said it that way, you'd likely get caught. - Ana dilini konuşan biri olarak geçmeye çalışan bir ajan olsan ve o şekilde konuşsan, büyük olasılıkla yakalanırsın.

ajan
operative
elektronik ajanda
(Bilgisayar) electronic organizer
elektronik ajanda
personal digital assistant
elektronik ajanda
(Bilgisayar) organizer
ajan
agent of
ajan
{i} infiltrator
ajan
{i} intelligencer
ajan
secret agent

Tom is a secret agent. - Tom gizli bir ajandır.

ajan
{i} gumshoe
ajan
{i} spook
ajan
mole
ajan
agent, representative
ajan
spook (Slang)
ajan
agent, secret agent " casus; agent, representative" temsilci
ajan
secret agent, spy
ajan
{i} courier
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Akılda tutulması icab eden şeyleri not etmeye yarayan, takvim şeklinde tanzim edilmiş defter
Takvimli defter
Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
andaç
AJAN
(Osmanlı Dönemi) Gizli vazifeli olan kişi
AJAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir şahsın, bir şirketin veya bir devletin bazı işlerini gören kimse
ajan
Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci
ajan
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
ajan
Gizli görevli
ajanda