aforoz

listen to the pronunciation of aforoz
Türkçe - Türkçe
Dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli
(Osmanlı Dönemi) R. Papa tarafından bir Hıristiyanın kiliseden çıkarılması, dinden hariç addolunması
Dışlama
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası
aforoz etmek
Kilise birliğinden çıkarmak
aforoz etmek
Darılıp biriyle konuşmamak, yakını olmaktan çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, adını duymak bile istememek
AFAROZ
(Osmanlı Dönemi) Bak: Aforoz
AFAROZ
(Hukuk) Dince lanetlenme; gözden çıkarma; kiliseden atılma; belli bir topluluktan çıkartılma
aforoz