affected with, or expressing, gloom; melancholy; dejected

listen to the pronunciation of affected with, or expressing, gloom; melancholy; dejected
İngilizce - Türkçe

affected with, or expressing, gloom; melancholy; dejected teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gloomy
{s} kasvetli

Bugün kasvetli hissediyorum. - I'm feeling gloomy today.

Neden Tom çok kasvetli? - Why is Tom so gloomy?

gloomy
{s} iç karartıcı

Çok iç karartıcı bir gün. - It's a very gloomy day.

gloomy
ümitsizce
gloomy
kapanık
gloomy
{s} hüzünlü
gloomy
üzüntülü
gloomy
mahzun
gloomy
(sıfat) karanlık, hüzünlü, loş, kasvetli, sıkıcı, iç karartıcı, kuruntulu, ümitsiz
gloomy
kasavetli
gloomy
hüzün verici
gloomy
{s} sıkıcı
gloomy
sıkıntılı

Neden bu kadar sıkıntılısın? - Why are you so gloomy?

gloomy
gloomilykasvetle
gloomy
{s} kuruntulu
gloomy
karanlık

Karanlık ev bir hayalet gibiydi. - The gloomy house was like a ghost.

Gökyüzü karanlık ve gri - Tipik bir yağışlı mevsim havası. - The sky is gloomy and gray - a typical rainy-season sky.

gloomy
{s} loş
İngilizce - İngilizce
gloomy
affected with, or expressing, gloom; melancholy; dejected