add details to

listen to the pronunciation of add details to
İngilizce - Türkçe

add details to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blow up
patlatmak
blow up
şişirmek
blow up
havaya uçurmak
blow up
havaya uçmak
blow up
infilak etmek
add to
ilave etmek

Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you want to add to what I just said?

add to
(Bilgisayar) ekle

Ona ekleyecek bir şeyim yok. - I have nothing to add to that.

İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur. Fakat buna bir okuryazar dil ya da kalem eklediğinizde, o zaman çok özel bir şeyiniz vardır. - A good head and a good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special.

add to
(Bilgisayar) ekleme yeri
blow up
çılgına dönmek
blow up
agrandisman yapmak
blow up
bombalamak
blow up
birden kızmak
blow up
patlak vermek
blow up
parlamak
add to
Artırmak, üzerine eklemek
aggrandise
f., İng., bak. aggrandize
blow up
azarlamak
blow up
büyütmek [fot.]
blow up
öfkelenmek
blow up
tepesi atmak
blow up
kopmak (fırtına)
blow up
(deyim) parlamak birden kizmak
blow up
tahrip etmek
blow up
(Fiili Deyim ) 1- havaya uçurmak 2- öfkelenmek
add details to