acıma duygusu olmayan, başkalarına kıyasıya kötülük eden, gaddar, zalim

listen to the pronunciation of acıma duygusu olmayan, başkalarına kıyasıya kötülük eden, gaddar, zalim
Türkçe - Türkçe
kıyıcı
acıma duygusu olmayan, başkalarına kıyasıya kötülük eden, gaddar, zalim

    Heceleme

    a·cı·ma duy·gu·su ol·ma·yan, baş·ka·la·rı·na kı·ya·sı·ya kö·tü·lük e·den, gad·dar, za·lim

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pandemic