a wager, stake, name

listen to the pronunciation of a wager, stake, name
İngilizce - Türkçe

a wager, stake, name teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bet
{f} bahse girmek

Bahse girmek için ne kadar istiyorsun? - How much do you want to bet?

Bunun üzerine bahse girmek ister misin? - Do you want to bet on that?

bet
{i} iddia

O at üzerine on dolar iddiaya giriyorum. - I bet ten dollars on that horse.

Tom bu iki tuz markası arasındaki farkı tadabileceğini iddia ediyor. - Tom claims that he can taste the difference between these two brands of salt.

bet
iddiaya tutuşmak
bet
bahse tutuşmak
bet
bahis

Bahisi kazanmadın mı? - Didn't you win the bet?

O, onunla bahis tutuştu. - He made a bet with her.

bet
{f} bahse gir

Atın üzerine beş poundluk bahse girdim. - I bet five pounds on the horse.

Mary bu gece gelmezse, Tom'un memnun olacağına bahse girerim. - I bet Tom would be glad if Mary didn't come tonight.

bet
bahis olarak yatırılan para
bet
üzerine oynamak
bet
{f} iddiaya girmek
bet
{f} kuvvetle sanmak: I bet he's there. Bence orada olması kesin
bet
{f} para sürmek
bet
Elbette I Hay hay
bet
{i} bahis parası
bet
{f} (bet/--ted, --ting)
bet
best bet en iyi yol veya çare
bet
{f} bahse girmek, bahis tutuşmak
İngilizce - İngilizce
{n} bet
a wager, stake, name