a view that can only be seen from the riding on the coaster

listen to the pronunciation of a view that can only be seen from the riding on the coaster
İngilizce - Türkçe

a view that can only be seen from the riding on the coaster teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

point of view
bakış açısı

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

point of view
Nokta-i nazar
İngilizce - İngilizce
point of view
a view that can only be seen from the riding on the coaster

  Heceleme

  a view that Can on·ly be seen from the rid·ing on the coast·er

  Türkçe nasıl söylenir

  ı vyu dhıt kın ōnli bi sin fırm dhi raydîng ôn dhi kōstır

  Telaffuz

  /ə ˈvyo͞o ᴛʜət kən ˈōnlē bē ˈsēn fərm ᴛʜē ˈrīdəɴɢ ˈôn ᴛʜē ˈkōstər/ /ə ˈvjuː ðət kən ˈoʊnliː biː ˈsiːn fɜrm ðiː ˈraɪdɪŋ ˈɔːn ðiː ˈkoʊstɜr/

  Günün kelimesi

  pell-mell