a variable which multiplies a value for ease of statistical manipulation

listen to the pronunciation of a variable which multiplies a value for ease of statistical manipulation
İngilizce - Türkçe

a variable which multiplies a value for ease of statistical manipulation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

weight
{f} ağırlık yapmak
weight
ağırlık

Tuz ağırlıkla satılmaktadır. - Salt is sold by weight.

Tom ağırlık çalışması yapar. - Tom does weight training.

weight
tartı

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

weight
gerilme gücü
weight
{i} sıkıntı
weight
(Ticaret) çeki

O kilo vermede zorluk çekiyor. - He is having a hard time losing weight.

Nesnelerin ağırlığının sebebi yer çekimidir. - Gravity causes objects to have weight.

weight
ağırlıklandırmak
weight
ölçmek
weight
{f} ağırlıkla

Cüsselerine ve ağırlıklarına rağmen, su aygırları hızla yüzebilir. - Despite their bulk and weight, hippos can swim rapidly.

Tuz ağırlıkla satılmaktadır. - Salt is sold by weight.

weight
yük

Onun ağırlığı 50 kilograma yükseldi. - Her weight increased to 50 kilograms.

Kutu yükün ağırlığı nedeniyle düştü. - The box fell apart due to the weight of the load.

weight
üzerine ağırlık koymak
weight
{f} gramajını artırmak
weight
{i} ağırlık, sıklet
weight
dirhem
weight
(Tıp) Ağırlık, sıklet, tartı
weight
tesir
weight
(Tekstil) ağırlık; ağırlaştırmak, dolgunluk vermek
İngilizce - İngilizce
weight
a variable which multiplies a value for ease of statistical manipulation

  Heceleme

  a va·ri·a·ble which multiplies a val·ue for ease of sta·tis·ti·cal manipulation

  Türkçe nasıl söylenir

  ı veriıbıl hwîç mʌltıplayz ı välyu fôr iz ıv stıtîstîkıl mınîpyıleyşın

  Telaffuz

  /ə ˈverēəbəl ˈhwəʧ ˈməltəˌplīz ə ˈvalyo͞o ˈfôr ˈēz əv stəˈtəstəkəl məˌnəpyəˈlāsʜən/ /ə ˈvɛriːəbəl ˈhwɪʧ ˈmʌltəˌplaɪz ə ˈvæljuː ˈfɔːr ˈiːz əv stəˈtɪstɪkəl məˌnɪpjəˈleɪʃən/

  Günün kelimesi

  doxology