a swindler who exploits the confidence of his victim

listen to the pronunciation of a swindler who exploits the confidence of his victim
İngilizce - Türkçe

a swindler who exploits the confidence of his victim teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

confidence man
dolandırıcı
confidence man
zarfçı
con man
hilekâr
confidence man
üçkâğıtçı
İngilizce - İngilizce
con man
confidence man
a swindler who exploits the confidence of his victim

  Heceleme

  a swin·dler who exploits the con·fi·dence of his vic·tim

  Türkçe nasıl söylenir

  ı swîndlır hu eksployts dhi känfıdıns ıv hîz vîktım

  Telaffuz

  /ə ˈswəndlər ˈho͞o ˈekˌsploits ᴛʜē ˈkänfədəns əv həz ˈvəktəm/ /ə ˈswɪndlɜr ˈhuː ˈɛkˌsplɔɪts ðiː ˈkɑːnfədəns əv hɪz ˈvɪktəm/

  Günün kelimesi

  feme sole