a succession of chirps as uttered by birds

listen to the pronunciation of a succession of chirps as uttered by birds
İngilizce - Türkçe

a succession of chirps as uttered by birds teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

twitter
{f} cıvıldamak
twitter
{i} cıvıltı

Kuşların cıvıltısını işitiyorum. - I hear the twittering of birds.

twitter
şakımak
twitter
hızlı/heyecanlı bir şekilde konuşmak
twitter
heyecanlan
twitter
heyecan/cıvıltı
twitter
{i} heyecan
twitter
{f} kıs kıs gülmek
twitter
{f} sesi titremek
twitter
{i} kıkırdama
twitter
{f} kıkırdamak
twitter
cıvıldar gibi söylemek
twitter
{f} heyecandan titremek
twitter
cıvılda

Kuşlar neşeyle cıvıldarlar. - The birds twitter cheerfully.

İngilizce - İngilizce
twitter
a succession of chirps as uttered by birds

  Heceleme

  a suc·ces·sion of chirps as uttered by birds

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sıkseşın ıv çırps äz ʌtırd bay bırdz

  Telaffuz

  /ə səkˈsesʜən əv ˈʧərps ˈaz ˈətərd ˈbī ˈbərdz/ /ə səkˈsɛʃən əv ˈʧɜrps ˈæz ˈʌtɜrd ˈbaɪ ˈbɜrdz/

  Günün kelimesi

  sexagesimal