a structure like a pincer on the limb of a crustacean or other arthropods

listen to the pronunciation of a structure like a pincer on the limb of a crustacean or other arthropods
İngilizce - Türkçe

a structure like a pincer on the limb of a crustacean or other arthropods teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

claw
pençe

O pençelerini saklıyor. - He is hiding his claws.

Kedi, pençelerini geri çekti. - The cat retracted its claws.

chela
kıskaç
chela
mürit
claw
tırmalamak
claw
pençelemek
claw
(Sinema) Grif, contr-grif, yürütücü ve tutucu tırnak
chela
(isim) kıskaç (yengeç vb.)
chela
yengeç veya ıstakoz gibi deniz hayvanlannın kıskac
chela
{i} kıskaç (yengeç vb.)
claw
{f} tırmala

Kedi Şimdiye kadar sahibimi ilk kez tırmaladım. dedi. - This is the first time I've ever clawed my owner, said the cat.

Taninna kedisine Beni tırmaladığın için teşekkür ederim dedi. - Thank you for clawing me, Taninna told her cat.

claw
(isim) pençe, tırnak; kıskaç, tırnaklı ayak; kavrama
claw
claw hammer domuz tırnağı çekiç
claw
kaşımak
claw
{f} yırtmak, tırmalamak, pençe atmak
claw
{f} çekmek (zorlukla)
claw
{f} yırtmak
claw
tırmala/pençe at
claw
{f} el uzatmak
claw
{f} el atmak
İngilizce - İngilizce
chela
pincer
claw
nipper
a structure like a pincer on the limb of a crustacean or other arthropods