a standard or rule of conduct and morality by which to live

listen to the pronunciation of a standard or rule of conduct and morality by which to live
İngilizce - Türkçe

a standard or rule of conduct and morality by which to live teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

principle
{i} ana

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

principle
{i} esas
principle
ilke

İlkelerine uyarak yaşamalısın. - You must live up to your principles.

İlkelerine göre hareket etmelisin. - You must act according to your principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
İngilizce - İngilizce
principle
a standard or rule of conduct and morality by which to live

  Heceleme

  a stand·ard or rule of con·duct and mo·ral·i·ty by which to live

  Türkçe nasıl söylenir

  ı ständırd ır rul ıv kındʌkt ınd mırälıti bay hwîç tı layv

  Telaffuz

  /ə ˈstandərd ər ˈro͞ol əv kənˈdəkt ənd mərˈalətē ˈbī ˈhwəʧ tə ˈlīv/ /ə ˈstændɜrd ɜr ˈruːl əv kənˈdʌkt ənd mɜrˈælətiː ˈbaɪ ˈhwɪʧ tə ˈlaɪv/

  Günün kelimesi

  deliquesce