a specialist in a narrow domain area or specific discipline

listen to the pronunciation of a specialist in a narrow domain area or specific discipline
İngilizce - Türkçe

a specialist in a narrow domain area or specific discipline teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expert
(isim) eksper, uzman, usta, bilirkişi, üstâd, erbap
expert
expertly ustalıkla
expert
(Kanun,Ticaret) ehlivukuf
expert
ekspert
expert
(Kanun) ehlihibre
expert
üstat
expert
mahirane
expert
ustaca yapılmış'
expert
{i} eksper
expert
bilirkişi

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

Bir bilirkişi bir şey hakkında her şeyi bilen başka bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzmandır. - An expert is a specialist who knows everything about something and nothing about anything else.

expert
{i} uzman

Diyetisyenler yemek branşında uzmandırlar. - Dieticians are experts in the food industry.

O bir uzman daktilocu. - She is an expert typist.

expert
{i} usta

Soygun ustalıkla planlandı. - The heist was expertly planned.

expert
{i} erbap
expert
{s} ihtisas
expert
becerikli
expert
ehil
expert
bilgi ve tecrübe sahibi kimse
İngilizce - İngilizce
expert
a specialist in a narrow domain area or specific discipline

  Heceleme

  a spe·cial·ist in a nar·row do·main ar·e·a or spe·cif·ic dis·ci·pline

  Türkçe nasıl söylenir

  ı speşılıst în ı närō dōmeyn eriı ır spısîfîk dîsıplın

  Telaffuz

  /ə ˈspesʜələst ən ə ˈnarō dōˈmān ˈerēə ər spəˈsəfək ˈdəsəplən/ /ə ˈspɛʃələst ɪn ə ˈnæroʊ doʊˈmeɪn ˈɛriːə ɜr spəˈsɪfɪk ˈdɪsəplən/

  Günün kelimesi

  tabby