a slavish or very careful attendant

listen to the pronunciation of a slavish or very careful attendant
İngilizce - Türkçe

a slavish or very careful attendant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

observant
{s} riayet eden
observant
{s} itaatkâr

Tom çok itaatkar değildi. - Tom wasn't very observant.

Tom genellikle oldukça itaatkâr. - Tom is usually quite observant.

observant
{s} dikkatli

Gazeteci olmak istiyorsan dikkatli olmalısın. - If you want to be a newspaperman, you have to be observant.

Sanırım çok dikkatliyim. - I think I'm very observant.

observant
uyan
observant
{s} itaatli

Tom itaatli, değil mi? - Tom is observant, isn't he?

Tom oldukça itaatli, değil mi? - Tom is quite observant, isn't he?

observant
kanuna riayetkâr
observant
observantly dikkat ederek
observant
itaatli/dikkatli
observant
{s} bağlı
observant
{s} dikkat eden
İngilizce - İngilizce
{n} observant
a slavish or very careful attendant

  Heceleme

  a sla·vish or ve·ry care·ful at·tend·ant

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sleyvîş ır veri kerfıl ıtendınt

  Telaffuz

  /ə ˈslāvəsʜ ər ˈverē ˈkerfəl əˈtendənt/ /ə ˈsleɪvɪʃ ɜr ˈvɛriː ˈkɛrfəl əˈtɛndənt/

  Günün kelimesi

  dentifrice