a running tackle on an opponent performed in professional wrestling

listen to the pronunciation of a running tackle on an opponent performed in professional wrestling
İngilizce - Türkçe

a running tackle on an opponent performed in professional wrestling teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spear
{i} mızrak

Asker mızraklarla ilgili endişeleniyor. - The soldier worries about spears.

Onlar bize mızraklar attı. - They threw spears at us.

spear
kargılamak
spear
{f} mızrakla vur
spear
saplamak
spear
filiz/mızrak
spear
kargı
spear
zıpkın

Tom Mary'yi bir zıpkınla yaraladı. - Tom stabbed Mary with a spear.

Tom Mary'yi bir zıpkınla vurdu. - Tom shot Mary with a speargun.

spear
zıpkınlamak
spear
fışkırıp uzamak
spear
{f} mızrak saplamak
spear
{f} mızraklamak
spear
mızrakçı
spear
ot filizi
spear
mızrak veya zıpkınla vurmak
spear
{i} sivri yapraklı bitki
spear
{i} mızraklı adam
İngilizce - İngilizce
spear
a running tackle on an opponent performed in professional wrestling

  Heceleme

  a run·ning tack·le on an op·po·nent performed in pro·fes·sion·al wres·tling

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rʌnîng täkıl ôn ın ıpōnınt pırfôrmd în prıfeşınıl reslîng

  Telaffuz

  /ə ˈrənəɴɢ ˈtakəl ˈôn ən əˈpōnənt pərˈfôrmd ən prəˈfesʜənəl ˈresləɴɢ/ /ə ˈrʌnɪŋ ˈtækəl ˈɔːn ən əˈpoʊnənt pɜrˈfɔːrmd ɪn prəˈfɛʃənəl ˈrɛslɪŋ/

  Günün kelimesi

  decant