a ridge of land that separates two adjacent river systems

listen to the pronunciation of a ridge of land that separates two adjacent river systems
İngilizce - Türkçe

a ridge of land that separates two adjacent river systems teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

divide
{f} bölmek

Dünya üzerinde mutluluğu çoğaltmanın tek yolu onu bölmektir. - The only way on Earth to multiply happiness is to divide it.

Tom bölmek değil birleştirmek istedi. - Tom wanted to unite not divide.

divide
{f} bölüştürmek
divide
{f} sınıflandırmak
divide
(Bilgisayar) bölü

Yol burada ikiye bölünür. - The road divides here into two.

Kendisine karşı bölünmüş bir ev ayakta kalamaz. - A house divided against itself cannot stand.

divide
kırışmak
divide
paylaştırmak
divide
ayırmak
divide
yağmur sularını ik
divide
ara açmak
divide
{f} bölünmek
divide
{f} ikiye ayırmak
divide
{f} taksim etmek
divide
{i} yağmur sularını ayıran dağ sırası
divide
oy kullanmak için ikiye ayırmak veya ayrılmak bölmek
divide
(fiil) bölmek, ayırmak, taksim etmek, bölüştürmek, ikiye ayırmak, ayrılmak, bölünmek; paylaşmak; sınıflandırmak; bozuşmak, araları açık olmak
divide
{i} yaşam ile ölüm arasındaki çizgi
divide
{f} paylaşmak
divide
tasnif etmek
divide
tevzi etmek
İngilizce - İngilizce
divide
watershed
a ridge of land that separates two adjacent river systems

  Heceleme

  a ridge of Land that sep·a·rates two ad·ja·cent ri·ver systems

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rîc ıv länd dhıt sepırîts tu ıceysınt rîvır sîstımz

  Telaffuz

  /ə ˈrəʤ əv ˈland ᴛʜət ˈsepərəts ˈto͞o əˈʤāsənt ˈrəvər ˈsəstəmz/ /ə ˈrɪʤ əv ˈlænd ðət ˈsɛpɜrɪts ˈtuː əˈʤeɪsənt ˈrɪvɜr ˈsɪstəmz/

  Günün kelimesi

  subdolous