a request for a study by a standing committee of one house of the legislature

listen to the pronunciation of a request for a study by a standing committee of one house of the legislature
İngilizce - Türkçe

a request for a study by a standing committee of one house of the legislature teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

simple
{s} yalın

Bu küçük hikaye her şeyi açıklamak için çok yalın. - This little story is too simple to explain everything.

simple
{s} kendi

Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür. - Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent.

Her şeyden önce, lütfen basit bir kendini tanıtım yap. - First of all, please do a simple self-introduction.

simple
{s} anlaması/yapılması kolay, kolay, basit: a simple solution kolay bir çözüm
simple
basitlik

Bizler gerçeklerin basit olduğunu düşünme hatasına düşmeye meyilliyiz çünkü basitlik, görevimizin amacı. - We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest.

simple
saflık
simple
anlaması kolay
simple
bunak
simple
yapması kolay
simple
bönlük
simple
içinde kötülük olmayan
simple
karmaşık olmayan
simple
(Tıp) İlaçlık ot veya kök
simple
(Tıp) Basit, mürekkep olmayan
simple
yalın zool
simple
bileşik olmayan
simple
(isim) kocakarı ilacı
simple
suni olmayan
simple
{s} alçakgönüllü
İngilizce - İngilizce
simple
a request for a study by a standing committee of one house of the legislature

  Heceleme

  a re·quest for a stu·dy by a stand·ing com·mit·tee of one House of the leg·is·la·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rikwest fôr ı stʌdi bay ı ständîng kımîti ıv hwʌn haus ıv dhi lecısleyçır

  Telaffuz

  /ə rēˈkwest ˈfôr ə ˈstədē ˈbī ə ˈstandəɴɢ kəˈmətē əv ˈhwən ˈhous əv ᴛʜē ˈleʤəsˌlāʧər/ /ə riːˈkwɛst ˈfɔːr ə ˈstʌdiː ˈbaɪ ə ˈstændɪŋ kəˈmɪtiː əv ˈhwʌn ˈhaʊs əv ðiː ˈlɛʤəsˌleɪʧɜr/

  Günün kelimesi

  connubial