a rectangular area surrounded on all sides by buildings

listen to the pronunciation of a rectangular area surrounded on all sides by buildings
İngilizce - Türkçe

a rectangular area surrounded on all sides by buildings teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

quad
avlu
quad
dördüz
quad
bahçe
quad
(isim) dörtgen, avlu, dairenin dörtte biri, çeyrek daire, dört ayaklı, dördüzlerden biri, dörtlü, dört telli kablo
quad
{i} dörtlü
quad
{i} çeyrek daire
quad
dili üniversite veya hapishane avlusu
quad
katrat
quad
dört ayaklı hayvan
quad
{i} dördüzlerden biri
quad
{i} dört telli kablo
quad
{i} dairenin dörtte biri
quad
(Tıp) Dört

O telefon dört çekirdekli işlemciye sahip. - That computer has a quad-core processor.

Morfin türevi ilaçlardan gelen aşırı doz ölümleri 1999'dan beri yaklaşık dört katına çıktı. - Overdose deaths from opioids have nearly quadrupled since 1999.

quad
{f} dörtlü yapmak
quad
argo kodes
quad
{i} dört ayaklı
quad
(fiil) dörtlü sarmak, dörtlü yapmak
İngilizce - İngilizce
quad
quadrangle
a rectangular area surrounded on all sides by buildings

  Heceleme

  a rec·tan·gu·lar ar·e·a surrounded on all sides by buildings

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rektänggyılır eriı sıraundıd ôn ôl saydz bay bîldîngz

  Telaffuz

  /ə rekˈtaɴɢgyələr ˈerēə sərˈoundəd ˈôn ˈôl ˈsīdz ˈbī ˈbəldəɴɢz/ /ə rɛkˈtæŋɡjəlɜr ˈɛriːə sɜrˈaʊndəd ˈɔːn ˈɔːl ˈsaɪdz ˈbaɪ ˈbɪldɪŋz/

  Günün kelimesi

  ranine