a proposal intended to explain certain facts or observations

listen to the pronunciation of a proposal intended to explain certain facts or observations
İngilizce - Türkçe

a proposal intended to explain certain facts or observations teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hypothesis
{i} hipotez

Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır. - The facts bear out this hypothesis.

Sizin hipotez mantıklı. - Your hypothesis is plausible.

hypothesis
{i} varsayım

O ilginç bir varsayım. - That's an interesting hypothesis.

Bu sadece bir varsayım. - This is just a hypothesis.

hypothesis
(İnşaat) sav
hypothesis
kuramsal
hypothesis
Önsav
hypothesis
{i} varsayım, hipotez, faraziye
hypothesis
{ç} hy.poth.e.ses (haypath'ısiz)
hypothesis
(Tıp) Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez
hypothesis
{i} kuram
İngilizce - İngilizce
hypothesis
a proposal intended to explain certain facts or observations

  Heceleme

  a pro·pos·al in·tend·ed to ex·plain cer·tain facts or observations

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prıpōzıl întendıd tı îkspleyn sırtın fäks ır äbzırveyşınz

  Telaffuz

  /ə prəˈpōzəl ənˈtendəd tə əkˈsplān ˈsərtən ˈfaks ər ˌäbzərˈvāsʜənz/ /ə prəˈpoʊzəl ɪnˈtɛndəd tə ɪkˈspleɪn ˈsɜrtən ˈfæks ɜr ˌɑːbzɜrˈveɪʃənz/

  Günün kelimesi

  jocose