hipotez

listen to the pronunciation of hipotez
Türkçe - İngilizce
hypothesis

Your hypothesis is plausible. - Sizin hipotez mantıklı.

This data supports the hypothesis. - Bu veriler hipotezi desteklemektedir.

hypothesis varsayım, faraziye
assumption
hypostesis
hypotheses
hipotez denemesi
hypothesis testing
hipotez sınaması
(İstatistik,Teknik) test of hypothesis
hipotez testi
(İstatistik) test of hypothesis
hipotez kurmak
hypothesize
alternatif hipotez
(Ticaret) alternative hypothesis
Türkçe - Türkçe
Deneylerle henüz yeterli derecede doğrulanmamış,ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, varsayım, faraziye
Faraziye
İpotez, varsayım, faraziye
HİPOTEZ
(Osmanlı Dönemi) Bak: Faraziye
HİPOTEZ
(Hukuk) Varsayım
hipotez